Badania wad postawy

Badanie wad postawy

W trosce o zdrowy i harmonijny rozwój dzieci serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w BADANIU WAD POSTAWY organizowanym w naszych lokalach przy ul. Pocieszka 3 oraz Myślenicka 133 w Krakowie. Oferujemy również badanie w Waszej placówce edukacyjnej: szkole, przedszkolu.

Czym jest badanie postawy? 
Badanie  polega na wzrokowej ocenie postawy ciała popartej odczytami z podoskopu oraz skoliometru. Skoliometr Bunnella to mechaniczny inklinometr stosowany w ortopedii do mierzenia asymetrii tułowia.  Pozwala zdiagnozować KRT – kąt rotacji tułowia w obrębie badań przesiewowych w celu wykrycia skoliozy czyli skrzywienia kręgosłupa. Podoskop lustrzany, podświetlany z kamerką Full HD służy do szybkiego, prostego badania stóp pacjenta, oceny wad chodu, badania statycznego i dynamicznego stopy.

Cztery główne punkty badania to:
1. Oględziny z przodu, boku, tyłu oraz w skłonie.
2. Badanie zakresu ruchomości w poszczególnych odcinkach kręgosłupa.
3. Ocena przykurczy mięśniowych rzutujących na postawę ciała.
4. Próby siłowej wytrzymałości podstawowych zespołów mięśni posturalnych.

Celem badania jest sprawdzenie czy występują jakieś zaburzenia w pracy mięśni, asymetrie ciała oraz wady układu ruchu. Prawidłowa postawa ciała gwarantuje dobre samopoczucie i zdrowie na długie lata. Jeżeli u dzieci zostanie zdiagnozowana wada postawy, wówczas niezbędne okazuje się działanie korekcyjne oraz kompensacyjne.

Najczęstsze wady postawy:
plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie, skrzywienia boczne kręgosłupa (skoliozy), stopy płaskie, płasko-koślawe, kolana koślawe lub szpotawe, klatka piersiowa kurza lub wklęsła

Na czym polegają zajęcia z korekcji wad postaw?
Na zajęciach z korekcji i kompensacji wad postawy wdraża się szereg ćwiczeń mających na celu naukę przyjmowania prawidłowej pozycji ciała, wzmocnienie mięśni osłabionych, rozciągnie mięśni przykurczonych, nauka poprawnych wzorców ruchowych.

Jak często moje dziecko powinno uczęszczać na zajęcia?
Częstotliwość zajęć dobierana jest indywidualnie przez terapeutę. Najczęściej  przez pierwszy miesiąc (około 2-3 zajęć w tygodniu) i wraz z szybkim przyswojeniem wiedzy i zaangażowaniem dziecka jak również rodziców zmniejszamy częstotliwość do 1 – 2 zajęć
w tygodniu.

Czy możliwa jest korekcja podczas zajęć grupowych?
Oczywiście, że tak! Każda forma zajęć ogólnousprawniających będzie korzystna dla Państwa dziecka. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice w wadach postawy poszczególnych dzieci.